homepage

Občanské sdružení S.P.K.H. se zabývá rozvíjením mezinárodní komunikace v oblasti vizuálního umění a environmentalis­tiky. Jeho hlavním záměrem je přispět k otevření diskuse na téma veřejného prostoru a jeho funkcí v současném městském prostředí a aktivně se podílet na jeho oživování formou soutěží, konceptů, projektů a jejich realizací, přednášek a workhopů.

Civic Association S.P.K.H. is engaged in developing international communication in the field of visual art and environmentalism. Its main objective is to contribute to a discussion about public space and its role in the modern urban environment and to take an active part in its vitalization by means of contests, projects and their implementation, lectures and workshops.

e-mail: info@spkh.cz

e-mail: sculpturepark.kh@seznam.cz

Činnost SPKH podporují: Ministerstvo kultury České republiky a Statutární město Brno

The SPKH activities are supported by: Ministry of Culture of the Czech Republic and Statutory City of Brno

SPKH